About sunszu

Født i '70, spiller strategispill. Tidl. leder for Ares Bjølsen. Jobber OsloMet-storbyuniversitetet i førstelinjen.

Årsmøte for Ares Bjølsen & brettspilling

Dag; Søndag 28.nov Tid; 12.00 – 21.00 (Årsmøte 14-14.45) Sted; Stallen, BjølsenÅrsmøte innkallingDagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Styrets årsmelding for perioden 2020. 3. Godkjenning av regnskap for 2020. 4. Budsjett 5. Vedtektsendringer 6. Valg av styre Vi er klar over at innkalling er sent. Men satser på at vi blir en gruppe […]

Ares Bjølsen gjenåpner!

Vi går for gjenåpning av Ares Bjølsen for brettspilling.Start; Onsdag 1.sept. Vi ser også på muligheten for å åpne på Ares Blindern (RF Kjeller’n). Dette avhenger om vi får leid lokalet.Alt dette er med forbehold om smitte situasjonen i Oslo og/eller lokale smittevernsråd/veiledninger. Vi spilles om en uke! mvh BA, pva av styret og driftsgruppen […]

Mulig gjenåpning for brettspill på Ares

Det vurderes nå å gjenåpne brettspill i Ares regi. Max 20 i lokalet (4 bord med god avstand, romdelt). Påmelding på Facebook på forhånd (om flere en 20 = FB får prio). Registrering ved ankomst (navn+tlf) for Smittesporing. Nå et viktig spørsmål; For å arrangere brettspill trengs det folk som vil arrangere og åpne lokalet. […]

Status covid tiltak og Ares

27. mai 2021. Vårt styre fulgt opp om det er mulig å åpne nå men siden vurdering om vårt tilbud er at:««Fritidsaktiviteter er ikke det samme som arrangement. Vi anser en brettspillklubb til å være en fritidsaktivitet. Bystyret har av smittevernhensyn besluttet at voksne over 20 år fortsatt ikke skal møtes innendørs på fritidsaktiviteter.»» Neste […]