Årsmøte 2013

Årsmøte 2013 i Ares blir avholdt i RF-kjelleren tirsdag 12. november kl 1730-1900, etterfulgt av spilling. Det blir mat på møtet – velkommen skal du være!

 

Sakspapirene finner man her: Innkalling og sakspapirer ARES årsmøte 2013. Saker til behandling på møtet er:

 

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Styrets årsmelding for perioden 2012-2013

3. Godkjenning av regnskap

4. Budsjett

5. Vedtektsendringer

6. Valg av styre

One comment:

  1. Vi har en ny leder etter Inge har valgt å ikke søke gjenvalg for å prioritere sine andre verv.

    Bernt Ivar Nødland ble valgt som ny leder for styret og driftsgruppen på Blindern
    Kontakt info: binoedland@hotmail.com og 45472345

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.