Innkalling til årsmøte for ARES

Kjære ARES-medlem, lørdag 9. oktober gjennomføres det årsmøte for foreningen vår. Møtet vil finne sted kl 12.00-13.00 i Vilhelm Bjerknes hus på Blindern i Oslo, og vil sammenfalle med spillarrangementet MiniArcon (les mer her: http://www.spillfestival.no/). Dermed vil de som kommer få anledning til både å delta i foreningsdemokratiet vårt og til å spille masse kule spill! Årsmøtet tar ikke lang tid, det gis mye viktig informasjon på møtet og det velges et styre for neste periode, så alle medlemmer oppfordres til å delta.

Dagsorden for møtet er som følger:

Sak 1: Konstituering

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Sak 3: Årsmelding fra styret
  Sak 4: Vedtektsendringer
  Sak 5: Regnskap og økonomistatus
  Sak 6: Valg

 • Valg av styreleder
 • Valg av kasserer
 • Sak 7: Eventuelt

  Alle sakspapirer vil bli framlagt på møtet. Har du en sak til eventuelt er det bare å ta det opp på starten av møtet, så blir det lagt til dagsorden.

  ARES’ vedtekter kan dere finne her: https://spillklubb.org/?attachment_id=26

  Vi i det sittende styret håper vi ser deg på årsmøtet og på MiniArcon!

  mvh

  Inge Carlén
  Styreleder ARES

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.