Lørdagsspilling på Voldsløkka kulturskole

Vi er i gang med å skrive en avtale med Oslo Kulturskole og det vi har blitt enige som så langt er disse datoene for

LØRDAGSSPILLING:

  • 7. september
  • 12. oktober
  • 30. november
  • 11. januar
  • 8. februar

mvh styre og driftsgruppene for Ares


About sunszu

Født i '70, spiller strategispill. Tidl. leder for Ares Bjølsen. Jobber OsloMet-storbyuniversitetet i førstelinjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.