Ares Blindern rykker frem til start!

Inge Carlén kan fortelle at:

Gode nyheter alle sammen:

ARES Blindern har fått kontrakt med Realistforeningen om at vi kan starte spillkveldene igjen fom. 27/3.

Det gjenstår å fikse nye spillskap og plass til dem, men disse praktiske hindrene skal feies av banen raskt!

Hurra for Ares Blindern!


About sunszu

Født i '70, spiller strategispill. Tidl. leder for Ares Bjølsen. Jobber OsloMet-storbyuniversitetet i førstelinjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.