Ares søndagsspilling og årsmøte på Blindern 19. februar 2017

Det blir årsmøte med påfølgende spilling på Ares Blindern søndag 19. februar. Årsmøtet starter kl 12.00.

Vi har masse brettspill til utlån og stor plass i RF-kjelleren, så gjerne ta med en venn og bli med og spill. Arrangemantet varer 12.00-23.00.

Program årsmøte:
1.Valg av møteleder og referent
2. Årsmelding
3.Regnskap
4. Budsjett
5. Valg
6. Eventuelt

Meld gjerne interesse for å delta, hva du vil spille, noe du vil ta opp på årsmøtet i vårt facebook event:

https://www.facebook.com/events/1314815218577535/

mvh

Fred og Bernt Ivar

styret


About sunszu

Født i '70, spiller strategispill. Tidl. leder for Ares Bjølsen. Jobber OsloMet-storbyuniversitetet i førstelinjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.