Phobos

Johannes H Berg, Trond Jansen og Herman Ellingsen gav ut fanzinen Phobos annen hver uke fra slutten av 80 tallet til Johannes alt for tidlige bortgang i 2004 etter lang tids sykdom.

Den kom ut i over 350 nummer. Phobus kunne være på bare en side og opp til 100 sider.

Artiklene var i all hovedsak spill relaterte som:

  • spillrapporter
  • hvordan vinne i et spill
  • rollespill føljetong
  • konkurranser
  • reise skildringer og conrapporter

I mange år har Herman og Fred jobbet med å digitalisere samlingen for å kunne publisere den her. Men ting tar tid.

mvh

Fred Førde

styret


About sunszu

Født i '70, spiller strategispill. Tidl. leder for Ares Bjølsen. Jobber OsloMet-storbyuniversitetet i førstelinjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.