Årsmøte og heldagsspilling 7.11.2020 Ares Bjølsen

Innkalling og informasjon rundt årsmøtet for 2020.
Dette aholdes i forbindelse med heldags spilling på Bjølsen,

Lørdag 7.nov kl.13.00.

Årsmøte 2020
ARES – forening for simuleringsspill

Tid:Lørdag 7.november, kl.13.00
Sted:Stallen, Bjølsen. (også digitalt via Discord).
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Styrets årsmelding for perioden 2019-203.
Godkjenning av regnskap for 2020
4. Budsjett
5. Vedtektsendringer
6. Valg av styre
7. Eventuelt

Kommentarer:
SAK 1 – Innkalling og dagsordenInnkallingen ble annonsert på sosiale medier og nettsiden mandag 26.oktober, notis gikk ut i FB gruppen 21.september.
Innkallingen er litt forsinket iht fristen i vedtektene, men styret anbefaler likevel at innkallingen godkjennes. Styret har ikke mottatt noen forslag fra medlemmene til behandling.
Styrets innstilling: Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 2 – Styrets årsmelding for perioden 2019-20
Styret avgir sin årsberetning muntlig. Kort oppsummert har følgende skjedd i perioden:
Covid-19;
Aktivitet på Ares Blindern (tirsdager) har opphørt siden midten av mars.
Aktivitet på Ares Bjølsen (onsdager) startet opp igjen 22.juli
Aktivitet Online (Onsdager) har pågått i høst.
Nettsiden (www.spillklubb.org) oppdateres innimellom. ARES har pt. 853 medlemmer i sin Facebook-gruppe.ARES har god økonomi men sliter fortsatt med lavt antall unge medlemmer og ujevnt oppmøte på aktivitetskvelder.

Corona har påvirket aktiviteten sterkt i 2020. Det samme kan sies om medlemskap til foreningen. Styrets innstilling: Årsmeldingen godkjennes.

Budsjett & Regnskap vil bli lagt ut på discord rommet for gjennomgang i forkant av møtet.

Ingen vedtektsendringer har kommet inn til styret

Lenke discord gruppe for Ares: https://discord.gg/ZcqAmp

mvh
Styret, Ares spillforening


About sunszu

Født i '70, spiller strategispill. Tidl. leder for Ares Bjølsen. Jobber OsloMet-storbyuniversitetet i førstelinjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.