Julcon og Årsmøte 2023

Da inviterer styret og driftsgruppen til Julcon i våre lokaler i Sarpsborggata 7, i trikkestallen inne i bygården.

Åpner kl. 12 lørdag 2. desember 2023 til kl. 22.
Åpner kl. 12 søndag 3. desember 2023 til kl. 20.

Ellers gratis for medlemmer.

Søndag kl. 17 serveres julegrøt. Si i fra om dere vil ha på facebook event eller discord, så vi kan bedre beregne mengden vi lager.

Søndag kl. 14 avholdes årsmøtet for Ares. Alle medlemmer har stemmerett. Medlemskap for 2023 kan tegnes på stedet.

Kan opplyse at vi gjerne vil har flere med i styret. Enten i de lokale driftsstyrene eller i styret for hele Ares.

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding fra Styret
  4. Økonomi og regnskap
  5. Valg
  6. Eventuelt

mvh
Ba, Thomas og Fred (og Rune, vår kokk)


About sunszu

Født i '70, spiller strategispill. Tidl. leder for Ares Bjølsen. Jobber OsloMet-storbyuniversitetet i førstelinjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.