Status covid tiltak og Ares

27. mai 2021.

Vårt styre fulgt opp om det er mulig å åpne nå men siden vurdering om vårt tilbud er at:««Fritidsaktiviteter er ikke det samme som arrangement. Vi anser en brettspillklubb til å være en fritidsaktivitet. Bystyret har av smittevernhensyn besluttet at voksne over 20 år fortsatt ikke skal møtes innendørs på fritidsaktiviteter.»»

Neste gang det kommer ny vurdering rundt dette er 10.juni.

Så da følger vi med i media/kommunens sider.Ergo; ingen åpning for brettspill foruten i privat regi.

Ares holder med andre ord fortsatt stengt.

mvh styret


About sunszu

Født i '70, spiller strategispill. Tidl. leder for Ares Bjølsen. Jobber OsloMet-storbyuniversitetet i førstelinjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.