Ares, mottaker av Johannes H Bergs minnepris 2021!

https://jhb-minnefond.blogspot.com/p/vinnere-av-johannes-h-bergs-minnepris.html

I 2021 ble Ares gitt minneprisen etter Johannes H Berg. Begrunnelsen til prisen var:

“Prisvinner 2021
Spillklubben Ares 

Siden oppstarten i 1981 har spillklubben Ares vært et samlingspunkt for alle spillinteresserte, som ønsker å møte likesinnede for å spille brettspill, rollespill eller miniatyrspill. Det har hele tiden vært et dynamisk sentrum og kontinuitetsbærer i dette miljøet i Norge. “

Om Johannes:

Johannes H. Berg (1956-2004) var i over 25 år den sentrale personen i de organiserte og uorganiserte fanmiljøene i Norge rundt litteratur- og filmsjangeren vi kjenner som science fiction, fantasy eller fantastisk litteratur, og innenfor simuleringsspill-hobbyen.

Johannes var en organisatorisk drivkraft, en inspirator og et oppkomme av ideer. Samtidig var han enestående inkluderende og gjestfri, og hadde en spesiell evne og vilje til å ta seg av folk. Han har betydd mye for svært mange av oss.

Etter hans altfor tidlige død ble det opprettet et minnefond i hans navn. Formålet er å ivareta den åndelige arven etter Johannes H. Berg ved å utdele en årlig pris, samt støtte opp om aktiviteter, organisasjoner eller enkeltpersoner som viderefører denne arven. Minnefondet ble opprettet 1. oktober 2004 og er registrert som en alminnelig stiftelse.

Johannes H. Berg (1956-2004) var i over 25 år den sentrale personen i de organiserte og uorganiserte fanmiljøene i Norge rundt litteratur- og filmsjangeren vi kjenner som science fiction, fantasy eller fantastisk litteratur, og innenfor simuleringsspill-hobbyen.


About sunszu

Født i '70, spiller strategispill. Tidl. leder for Ares Bjølsen. Jobber OsloMet-storbyuniversitetet i førstelinjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.